Thứ 4, 07/12/2022, 22:54[GMT+7]

Quý III năm 2022: Tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh

Chủ nhật, 09/10/2022 | 18:18:49
275 lượt xem
Trong quý III năm 2022, tình hình thất nghiệp của người lao động vẫn tiếp tục duy trì xu hướng giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2022 là gần 1,06 triệu người, giảm 13,9 nghìn người so với quý trước và đặc biệt giảm 658,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý III năm 2022 là 2,28%, giảm 0,04 điểm % so với quý trước và giảm 1,70 điểm % so với cùng kỳ năm trước.

Theo TTXVN