Thứ 6, 02/12/2022, 12:41[GMT+7]

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10: Doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

Thứ 5, 13/10/2022 | 09:26:01
326 lượt xem
Ngày 13/10 hằng năm là Ngày Doanh nhân Việt Nam, nhằm khuyến khích và tôn vinh vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân vì những cống hiến, đóng góp cho phát triển đất nước. Với việc đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, khai thác, sử dụng các nguồn lực, doanh nhân Việt Nam đang là lực lượng chủ lực trong việc thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo TTXVN