Thứ 5, 08/12/2022, 17:06[GMT+7]

Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030

Thứ 5, 10/11/2022 | 15:56:48
1,709 lượt xem
Chính phủ quyết nghị thông qua Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét, quyết định

Theo chinhphu.vn