Thứ 7, 04/02/2023, 11:49[GMT+7]

Những thay đổi lớn về chính sách tiền lương năm 2023

Thứ 6, 09/12/2022 | 14:35:47
1,206 lượt xem
Tại Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV, có một số nội dung đáng chú ý về chính sách tiền lương sẽ áp dụng trong năm 2023.

Theo nhandan.vn