Thứ 7, 28/01/2023, 20:17[GMT+7]

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu của người lao động từ năm 2023

Thứ 2, 26/12/2022 | 19:02:31
1,318 lượt xem
Từ năm 2023, tiếp tục thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động, thêm 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ. Chính sách lương hưu, mức đóng vào quỹ hưu trí với cán bộ, công chức, viên chức cũng có một số thay đổi.

Theo nhandan.vn