Thứ 7, 04/02/2023, 21:50[GMT+7]

Năm 2022: Khu vực dịch vụ tăng trưởng cao nhất 9,99%

Thứ 4, 04/01/2023 | 10:28:55
1,241 lượt xem
Năm 2022, cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản công nghiệp và xây dựng dịch vụ đạt mức tăng trưởng cao so với năm 2021. Trong đó, khu vực dịch vụ được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng đạt 9,99%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Theo TTXVN