Chủ nhật, 05/02/2023, 11:14[GMT+7]

Những mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động đến năm 2025

Thứ 4, 18/01/2023 | 08:36:51
4,294 lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội. Theo đó, mục tiêu cụ thể phát triển thị trường lao động phấn đấu đến năm 2025 như sau.

Theo TTXVN