Thứ 7, 25/03/2023, 23:59[GMT+7]

Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thứ 5, 23/02/2023 | 14:58:08
1,138 lượt xem
Tuần phim chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) diễn ra từ ngày 25/2 đến 3/3/2023 trên toàn quốc. Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước, con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Theo TTXVN

  • Từ khóa