Thứ 7, 01/04/2023, 11:41[GMT+7]

Hợp tác để bảo tồn động, thực vật hoang dã

Thứ 6, 03/03/2023 | 14:23:59
2,107 lượt xem
Ngày Thế giới Bảo vệ động, thực vật hoang dã 3/3/2023 kêu gọi sự chung tay hợp tác của các chính phủ, tổ chức, cá nhân trong bảo tồn động, thực vật hoang dã. Đây cũng là dịp hướng đến kỷ niệm 50 năm ra đời Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Theo TTXVN