Chủ nhật, 26/03/2023, 00:40[GMT+7]

Huy động mọi nguồn lực xã hội xây dựng nông thôn mới

Thứ 2, 06/03/2023 | 09:19:37
1,398 lượt xem
Chính phủ ban hành Nghị quyết 26/NQ-CP, ngày 27/2/2023 nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới. Theo đó, chương trình hành động với 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, để phát triển nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Theo dangcongsan.vn