Thứ 7, 09/12/2023, 19:17[GMT+7]

Múa rối - Tồn tại trên dưới 1000 năm

Thứ 3, 26/09/2023 | 09:35:33
1,281 lượt xem
Nghệ thuật múa rối tồn tại trên dưới 1000 năm, phát triển mạnh nhất vào thế kỷ XI - XII. Gồm 2 loại hình: múa rối cạn và múa rối nước...

Theo TTXVN