Thứ 7, 09/12/2023, 18:49[GMT+7]

Việt Nam ICT Index 2022: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dẫn đầu

Thứ 6, 29/09/2023 | 08:51:38
1,191 lượt xem
Theo báo cáo Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Index) năm 2022, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch dẫn đầu xếp hạng chung năm nay với số điểm ICT Index là 0,8838. Sapo ngoài

Theo TTXVN