Thứ 7, 09/12/2023, 12:07[GMT+7]

Mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Thứ 5, 05/10/2023 | 09:15:37
702 lượt xem
Thông tư số 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao.

Theo nhandan.vn