Thứ 7, 09/12/2023, 12:24[GMT+7]

Những mục tiêu chính của Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025

Thứ 6, 06/10/2023 | 14:34:16
1,039 lượt xem
Theo Quyết định số 919/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025, mục tiêu cụ thể đặt ra làđến năm 2025 có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong số này, có khoảng 400-500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Theo nhandan.vn