Thứ 3, 05/12/2023, 03:15[GMT+7]

Diện tích đất đai của cả nước năm 2022

Thứ 3, 31/10/2023 | 10:41:32
1,149 lượt xem
Theo Quyết định số 3048/QĐ-BTNMT ngày 18/10/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2022, tính đến ngày 31/12/2022, cả nước có tổng diện tích tự nhiên là 33.134.482 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp là 28.002.574 ha diện tích nhóm đất phi nông nghiệp là 3.961.324 ha và diện tích nhóm đất chưa sử dụng là 1.170.584 ha.

Theo TTXVN