Thứ 7, 09/12/2023, 19:22[GMT+7]

Liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện để phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

Thứ 5, 16/11/2023 | 08:44:51
932 lượt xem
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững tại Hội nghị toàn quốc về du lịch năm 2023 diễn ra ngày 15/11/2023. Đó là: Thực hiện liên kết toàn diện, hiệu quả, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp…; Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch, bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và chất lượng, phù hợp với yêu cầu của cạnh tranh và hội nhập; Xây dựng các mô hình, sản phẩm du lịch mới, độc đáo trên cơ sở tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh; Đẩy nhanh chuyển đổi số, hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam…

Theo TTXVN