Thứ 6, 01/03/2024, 10:09[GMT+7]

Việt Nam phấn đấu nâng kim ngạch xuất khẩu rau lên 1-1,5 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 6, 24/11/2023 | 14:32:33
1,224 lượt xem
Theo Đề án Phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ nhằm đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng rau trong nước và một phần xuất khẩu, phát triển bền vững ngành hàng rau; góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Theo TTXVN