Chủ nhật, 03/03/2024, 23:35[GMT+7]

Nhiệm kỳ 2018-2023: Công đoàn Việt Nam phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động (phần 2)

Thứ 3, 28/11/2023 | 09:51:52
1,673 lượt xem
5 năm qua (2018-2023), hoạt động công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng, nhất là trong vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Quy mô tổ chức công đoàn được mở rộng. Chất lượng một số mặt công tác được nâng lên, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện chủ động, linh hoạt. Hoạt động công đoàn xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa và được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động ghi nhận. Công đoàn Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.

Theo TTXVN