Chủ nhật, 03/03/2024, 00:49[GMT+7]

Năm 2023, tinh giản 7.151 biên chế

Thứ 4, 20/12/2023 | 14:54:09
2,299 lượt xem
Năm 2023, các bộ, ngành, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện lộ trình tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đồng thời xác định đối tượng và thực hiện chính sách tinh giản biên chế linh hoạt, hợp lý hơn theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế. Từ ngày 1/1/2023 đến 15/12/2023, tổng số đối tượng tinh giản biên chế là 7.151 người, trong đó khối Trung ương tinh giản 146 người khối địa phương tinh giản 7.005 người.

Theo TTXVN