Chủ nhật, 03/03/2024, 23:46[GMT+7]

48 trạm BOT tăng giá vé

Thứ 5, 04/01/2024 | 09:16:16
1,391 lượt xem
Ngày 12/12/2023, Bộ Giao thông vận tải có văn bản chấp thuận điều chỉnh giá vé của 44 dự án BOT/48 trạm thu phí. Cục Đường bộ Việt Nam thống nhất với DN dự án về mức giá, thời điểm điều chỉnh giá vé của từng dự án/trạm thu phí.

Theo baochinhphu.vn

  • Từ khóa