Thứ 4, 24/04/2024, 16:22[GMT+7]

Ban hành bảng giá đất hằng năm từ ngày 1/1/2026

Thứ 4, 21/02/2024 | 08:56:12
1,481 lượt xem
Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về việc ban hành bảng giá đất hằng năm từ 1/1/2026.

Theo TTXVN