Thứ 4, 24/04/2024, 17:12[GMT+7]

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước 1/7/2014 (phần 1)

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:49:58
1,537 lượt xem
Luật Đất đai có nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đất không giấy tờ trước ngày 1/7/2014.

Theo TTXVN