Thứ 3, 16/04/2024, 13:46[GMT+7]

Mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%

Thứ 4, 06/03/2024 | 19:35:37
1,079 lượt xem
Theo Quyết định số 179/QĐ-TTg ngày 16/2/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển ngành xây dựng đến năm 2030, mục tiêu phát triển đô thị đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%.

Theo TTXVN