Thứ 7, 13/04/2024, 09:45[GMT+7]

Những chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 3/2024

Thứ 5, 07/03/2024 | 19:08:52
1,735 lượt xem
Các chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực như: Quy định kiểm tra chất lượng phương tiện đường sắt; lệ phí cấp phép khai thác khoáng sản quý hiếm; lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển; quy định thu phí khai thác sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản...

Theo congdankhuyenhoc.vn