Thứ 3, 16/04/2024, 15:50[GMT+7]

Học sinh Việt Nam có điểm Toán trong nhóm cao nhất (theo PISA)

Thứ 6, 08/03/2024 | 14:47:25
2,282 lượt xem
Khảo sát PISA 2022 tập trung vào Toán học bên cạnh Đọc và Khoa học, Học sinh Việt Nam có điểm Toán nhóm cao nhất tính theo chỉ số về điều kiện kinh tế-xã hội (PISA).

Theo TTXVN