Thứ 7, 20/04/2024, 11:27[GMT+7]

Danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ

Thứ 3, 19/03/2024 | 09:36:30
935 lượt xem
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hiện hành. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi tốt nghiệp năm 2023. Quy chế thi năm nay bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hằng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.

Theo TTXVN