Thứ 7, 25/05/2024, 01:50[GMT+7]

Đích đến của Việt Nam trong Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh

Thứ 6, 05/04/2024 | 14:42:11
1,774 lượt xem
Tăng trưởng Xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội.

Theo vietnamplus.vn