Thứ 3, 28/05/2024, 07:43[GMT+7]

Năm 2023, điều kiện lao động được cải thiện đáng kể

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:51:20
2,174 lượt xem
Năm 2023, điều kiện lao động được cải thiện đáng kể. Phong trào thi đua bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phát triển mạnh trong các cấp công đoàn, có gần 21,8 nghìn công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, với hơn 1,3 triệu người tham gia và gần 90 nghìn sáng kiến cải thiện điều kiện lao động…

Theo TTXVN