Thứ 7, 20/07/2024, 04:24[GMT+7]

Xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ mới

Thứ 6, 28/06/2024 | 16:59:42
1,908 lượt xem
Ngày 28/6 hằng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, qua đó gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 đặt mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, là hạt nhân, tế bào lành mạnh của xã hội, tổ ấm của mỗi người; là nơi nuôi dưỡng, bồi đắp nhân cách, lối sống tôn trọng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy, nhân rộng các giá trị tốt đẹp góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày