Thứ 7, 26/11/2022, 20:17[GMT+7]

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Thứ 2, 12/09/2022 | 09:05:28
440 lượt xem

Ảnh minh họa.

3. Bước 3: Giải quyết hồ sơ

3.1. Đối với cá nhân

- Ngay sau khi nhận được phí cấp phiếu LLTP, bộ phận một cửa gửi thông báo “Đang xử lý” và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”.
- Thời hạn cấp phiếu LLTP: theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

3.2. Đối với cơ quan, tổ chức

- Thời hạn cấp phiếu LLTP: theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.
- Trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP trực tuyến (mức độ 4), trạng thái hồ sơ trên Cổng dịch vụ công là “Đang xử lý”.

4. Bước 4: Trả kết quả cấp phiếu LLTP

- Trường hợp nhận phiếu LLTP trực tuyến: cá nhân đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công.

- Trường hợp nhận phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: cá nhân xuất trình phiếu hẹn trả kết quả để bộ phận một cửa hoặc bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả phiếu LLTP.

II. Thành phần hồ sơ

1. Đối với cá nhân
- Biểu mẫu điện tử tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP mẫu số 03/2013/TT-LLTP hoặc tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP mẫu số 04/2013/TT-LLTP;

- Bản quét (scan) giấy tờ tùy thân, bao gồm: Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân /hộ chiếu. Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

- Bản quét (scan) văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp phiếu LLTP ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp phiếu LLTP số 01 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bản quét (scan) các giấy tờ để chứng minh người yêu cầu cấp phiếu LLTP thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí.

2. Đối với cơ quan, tổ chức
Văn bản yêu cầu cấp phiếu LLTP theo mẫu số 05a/2013/TT-LLTP hoặc văn bản yêu cầu cấp phiếu LLTP theo mẫu 05b/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

III. Phí cấp phiếu LLTP và phí dịch vụ bưu chính (áp dụng đối với cá nhân)
1. Phí cấp phiếu LLTP

- Phí cung cấp thông tin LLTP: 200.000 đồng/lần/người.
- Phí cung cấp thông tin LLTP của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (gồm cha mẹ đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sĩ): 100.000 đồng/lần/người.

- Các trường hợp miễn phí cung cấp thông tin LLTP gồm: Trẻ em theo quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; người thuộc hộ nghèo và người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người được cấp phiếu LLTP đề nghị cấp trên 2 phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi cơ quan cấp phiếu LLTP thu thêm 5.000 đồng/phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu phiếu LLTP.
2. Phí dịch vụ bưu chính
Thực hiện theo quy định của đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính.

C. SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH THÁI BÌNH

1. Đối với cá nhân (sơ đồ sử dụng cho cả 2 mức độ: 3 và 4)

2. Đối với cơ quan, tổ chức (sơ đồ sử dụng cho cả 2 mức độ: 3 và 4)

(Tiếp theo và hết)

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư phápTin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày