Thứ 4, 01/02/2023, 15:43[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tỷ lệ xử lý, giải quyết vụ việc của công dân đạt 93,49%

Thứ 4, 04/01/2023 | 19:30:23
319 lượt xem
Chiều ngày 4/1, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự, tư pháp, thanh tra năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022.

Năm 2022, các đơn vị thi hành án dân sự, tư pháp, thanh tra của huyện Quỳnh Phụ thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của tỉnh, ngành liên quan và huyện Quỳnh Phụ, qua đó tạo chuyển biến tích cực. Trong năm, kết quả thi hành án dân sự, tổng số thụ lý án gồm cả án cũ chuyển sang là 912 việc, giảm 32 việc so với năm 2021. Công tác tư pháp ban hành nhiều văn bản cũng như đẩy mạnh việc phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở; đã thành lập 234 tổ hòa giải với 1.879 hòa giải viên cơ sở, qua đó đã hòa giải được 213 vụ. Đối với công tác thanh tra, tiếp nhận 384 vụ việc, đã xử lý, giải quyết 359 vụ việc (đạt 93,49%); các đơn thư, ý kiến, kiến nghị của người dân đều được giải quyết kịp thời...

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, công tác thi hành án dân sự, tư pháp, thanh tra tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của cấp trên; tăng cường công tác quản lý, điều hành trên các lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết kịp thời kiến nghị của người dân.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Phụ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tư pháp, hộ tịch năm 2022.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong công tác tư pháp, hộ tịch, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành dân sự được UBND huyện khen thưởng.

Nguyễn Cường