Thứ 5, 25/02/2021, 05:46[GMT+7]

91 mùa xuân Đảng ta đồng hành cùng dân tộc

Thứ 4, 03/02/2021 | 08:51:30
5,530 lượt xem
Xuân Tân Sửu đã về cùng với mùa xuân thứ 91 của Đảng. Cách đây 91 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, trở thành mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đảng lần thứ VI mở đầu công cuộc đổi mới, khơi dậy và phát huy sức mạnh, tiềm năng để đưa đất nước tiến lên. Ảnh: TTXVN

Đảng ra đời vào mùa xuân - sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng là lựa chọn tất yếu của lịch sử. Để rồi từ mùa xuân năm 1930 ấy, ý Đảng, lòng dân trở thành vũ khí bách chiến bách thắng đem lại mùa xuân bất tận cho dân tộc Việt Nam. Sau khi ra đời, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh, cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945). Khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 2/9/1945), mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đến, Đảng lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, xóa bỏ chế độ thực dân cũ thống trị đất nước ta suốt hơn 80 năm. Với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; trên cơ sở đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu giang sơn về một mối ngày 30/4/1975, đưa dân tộc ta bước vào một mùa xuân bất tận, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua khủng hoảng kinh tế, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; hiện nay đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, sau đó lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao (khoảng 6%), là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới. Văn hóa - xã hội có bước phát triển, công tác xóa đói giảm nghèo đạt được những thành tựu quan trọng. Diện mạo đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Vai trò, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

91 năm xây dựng và trưởng thành, từ 500 đảng viên (Đại hội I năm 1935), đến Đại hội XIII Đảng ta đã có hơn 5,1 triệu đảng viên. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định đến sức mạnh, uy tín của Đảng. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tiến hành toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo dấu ấn nổi bật. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ (đã xử lý kỷ luật hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý, 27 sĩ quan cấp tướng, xử lý hình sự 18 cán bộ diện Trung ương quản lý),   tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Có thể khẳng định, những thành tựu Việt Nam đạt được hôm nay là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Từ ngày 6/1 - 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Tranh tư liệu/TTXVN phát

Là một trong số ít đảng bộ được thành lập sớm trong cả nước, 91 năm qua, trải qua hành trình đấu tranh đầy gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang, tự hào, Đảng bộ Thái Bình ngày càng được tôi luyện về bản lĩnh chính trị, trưởng thành về tư tưởng, tổ chức và năng lực lãnh đạo, đoàn kết nhân dân lập nên những kỳ tích vẻ vang, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cả nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc Việt Nam. Vừa mới thành lập, Đảng bộ Thái Bình đã phát động, lãnh đạo phong trào cách mạng sôi nổi, mạnh mẽ trong toàn tỉnh, điển hình là 2 cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng và nông dân Tiền Hải (1930) gây tiếng vang lớn trong cả nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha, có tỷ lệ tuyển quân so với dân số cao nhất miền Bắc. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Thái Bình vinh dự 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Sự bó bện giữa dân với Đảng, dân tin Đảng - Đảng vì dân đã giúp Thái Bình hôm nay đạt được những thành tích rất ấn tượng và tự hào. Kinh tế phát triển, duy trì mức tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm 2016 - 2020 tăng 9%/năm, cao hơn mức trung bình của cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm). Năm 2020, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19 song Thái Bình vẫn thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 hiệu quả vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Nền kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng dương (3,23%), cao hơn mức bình quân chung của cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. 100% các xã, 7 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Trong những năm qua, nhiều tuyến đường, 7 cây cầu được xây dựng đã giúp Thái Bình phá thế “ốc đảo”, kết nối với các tỉnh duyên hải Bắc Bộ, thu hút nhiều dự án lớn đầu tư vào địa bàn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Khu kinh tế Thái Bình đang được đầu tư xây dựng đã đưa Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,35%.

Thành phố Thái Bình rực rỡ cờ hoa mừng Đảng, mừng xuân. Ảnh: Ngọc Trâm

Xuân Tân Sửu 2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng trong niềm vui, sự phấn khởi, tự hào khi Đảng ta tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII với niềm tin mới, khí thế mới, với khát vọng đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới. Nhìn lại chặng đường 91 năm xây dựng và trưởng thành, với những mốc son chói lọi đã lập nên và những kỳ tích đã đạt được, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách, sứ mệnh lịch sử của mình. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mạnh Cường

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày