Thứ 6, 31/05/2024, 01:13[GMT+7]

Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa Việt Nam

Thứ 4, 23/11/2022 | 08:17:00
4,217 lượt xem
Bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 hằng năm được chọn là "Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam". Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của cộng đồng với công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đất nước.

Theo TTXVN