Chủ nhật, 24/09/2023, 04:02[GMT+7]

Những phong trào thi đua yêu nước tiêu biểu trong kháng chiến, kiến quốc (1945-1954)

Thứ 5, 08/06/2023 | 09:53:12
4,254 lượt xem
Ngay sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc ngày 11/6/1948, các phong trào thi đua ái quốc đã được phát động và lan rộng khắp các vùng miền, cuốn hút, cổ vũ, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước hăng say lao động, thực hành tiết kiệm, chống giặc đói, giặc dốt, dũng cảm trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm..., làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp.

Theo TTXVN