Thứ 5, 18/04/2024, 22:09[GMT+7]

Chiến dịch Tây Nguyên: Đòn chiến lược then chốt mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975

Thứ 2, 04/03/2024 | 16:38:11
9,016 lượt xem
Chiến dịch Tây Nguyên là đòn chiến lược then chốt mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đánh vào nơi hiểm yếu nhất của địch trên chiến trường miền Nam. Thắng lợi của chiến dịch mở ra thời cơ trực tiếp để ta tiến lên thực hiện quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975. Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra từ 4/3 đến 3/4/1975.

Theo TTXVN