Thứ 4, 29/05/2024, 01:15[GMT+7]

Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:27:16
6,801 lượt xem
Ngày 26/4 hàng năm là “Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới” nhằm tôn vinh vai trò của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ. Năm 2024, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đưa ra thông điệp “Sở hữu trí tuệ và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”.Tại Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới được tổ chức thường niên. Năm 2024, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với công chúng, gắn với chủ đề Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đưa ra, góp phần nâng cao nhận thức, tôn trọng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các thành quả khác.

Theo TTXVN