Thứ 2, 04/03/2024, 20:53[GMT+7]

Cụm Thi đua các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thứ 5, 28/07/2022 | 19:58:04
4,254 lượt xem
Chiều ngày 28/7, tại UBND huyện Kiến Xương, Cụm Thi đua các huyện, thành phố tổ chức sơ kết công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, mặc dù nền kinh tế và đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị trong Cụm được phát động, triển khai sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố cơ bản ổn định và tăng trưởng khá, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Công tác khen thưởng của các huyện, thành phố được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; chất lượng khen thưởng từng bước nâng cao, bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

6 tháng cuối năm, Cụm Thi đua các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung giao ước thi đua năm 2022 trên cơ sở đổi mới, sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động của Cụm Thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua do trung ương, tỉnh phát động và các đợt thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Thanh Huyền
(Đài TTTH Kiến Xương)