Chủ nhật, 04/12/2022, 02:21[GMT+7]

Kiến Xương: Mở lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ 6, 16/09/2022 | 16:23:50
2,388 lượt xem
Trong 2 ngày 16 và 17/9, UBND huyện Kiến Xương tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho hơn 800 học viên là đại biểu HĐND của 33 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Các đại biểu tham dự lớp bồi dưỡng.

Các học viên đã nghe giảng viên của Trường Chính trị tỉnh trực tiếp truyền đạt 8 chuyên đề về những nội dung liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tỉnh, huyện và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã; vai trò, chức năng của chính quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã; kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới ở cấp xã; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế ở cấp xã.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức mới, kỹ năng cần thiết và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn để bảo đảm trách nhiệm của người đại biểu HĐND; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của HĐND và người đại biểu HĐND nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Huyền

(Đài TTTH Kiến Xương)