Chủ nhật, 04/12/2022, 02:11[GMT+7]

Hưng Hà: Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước tăng 10.43%

Thứ 6, 25/11/2022 | 17:27:01
1,025 lượt xem
Chiều ngày 25/11, UBND huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; triển khai mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023.

Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà phát biểu tại hội nghị.

Năm 2022, UBND huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm đó là: Giải phóng mặt bằng và cải cách hành chính đạt kết quả khá toàn diện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 21.321,96 tỷ đồng, tăng 10,43% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,65%; công nghiệp, xây dựng tăng 13,23%; thương mại, dịch vụ tăng 8,95%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 1.809 tỷ đồng, đạt 147% dự toán tỉnh giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà có mức tăng trưởng khá.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, huyện Hưng Hà tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh để xúc tiến và thu hút đầu tư; hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là một số công trình trọng điểm; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Thủy