Thứ 7, 04/02/2023, 13:34[GMT+7]

Hưng Hà: Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023

Thứ 6, 23/12/2022 | 16:18:42
2,756 lượt xem
Sáng ngày 23/12, huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2022; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy chế dân chủ ở cơ sở, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tính đến ngày 10/11/2022, tại trụ sở tiếp công dân của huyện đã tiếp 608 lượt công dân về 130 vụ việc ở 34 xã, thị trấn. Công tác hòa giải ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm chỉ đạo, trong năm, tiếp nhận 254 vụ, hòa giải thành công 192 vụ, đạt 75,6%.

Giáo dân xã Văn Cẩm tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.

Về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, huyện Hưng Hà đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm, hướng dẫn các cơ sở tôn giáo tổ chức các lễ hội đầu năm, đại lễ Phật đản, lễ Giáng sinh. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 2 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo với khoảng trên 45.000 tín đồ. Trong đó, đạo Phật giáo có 183 ngôi chùa, trên 38.000 tín đồ ở 35/35 xã, thị trấn; đạo Công giáo có 10 giáo xứ, 30 giáo họ, 09 xứ với trên 10.000 nhân danh ở 18 xã, thị trấn. Các hoạt động tín ngưỡng trên địa bàn huyện được thực hiện theo đúng quy định. 

Năm 2023, huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế chủ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện dân chủ các lĩnh vực quản lý tài chính, đất đai, xây dựng, công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; đổi mới việc tiếp công dân, tập trung giải quyết những ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng của công dân; gắn thực hiện dân chủ với cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo kịp thời, đúng quy định. 

Thanh Thuỷ