Thứ 2, 04/03/2024, 15:11[GMT+7]

Quỳnh Phụ: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo

Thứ 5, 16/02/2023 | 16:06:52
13,702 lượt xem
Sáng ngày 16/2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tín ngưỡng, tôn giáo và BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Quỳnh Phụ tổ chức triển khai công tác tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Huyện Quỳnh Phụ hiện có 1.361 cơ sở tín ngưỡng với trên 110 nghìn người sinh hoạt. Năm 2022, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo từ huyện đến cơ sở chấp hành nghiêm các quy định về tín ngưỡng, tôn giáo. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong huyện tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo đến các tổ chức và quần chúng nhân dân; đồng thời hướng dẫn các cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tổ chức các hoạt động lễ hội theo đúng thuần phong mỹ tục; kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở.

Đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chính quyền các cấp trong huyện luôn quan tâm, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả, qua đó tình hình thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn, trong cơ quan và doanh  nghiệp có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ngày càng được phát huy gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Quỳnh Phụ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của quần chúng nhân dân. Trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ và nhân dân thực hiện đúng quy định cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị ngay từ cơ sở để ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân.

Nguyễn Cường