Thứ 2, 04/03/2024, 22:45[GMT+7]

Ký giao ước thi đua Khối các cơ quan Đảng năm 2023

Thứ 4, 15/03/2023 | 18:26:28
4,983 lượt xem
Chiều ngày 15/3, Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động và ký giao ước thi đua năm 2023.

Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh - Trưởng khối thi đua phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào kế hoạch, quy chế hoạt động của Khối, tiêu chí chấm điểm, nội dung giao ước thi đua năm 2023. Sau khi thống nhất nội dung giao ước thi đua, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với 4 nội dung cơ bản: Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao; tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Khối chụp ảnh lưu niệm sau ký kết giao ước thi đua năm 2023.Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Sau khi ký giao ước, các đơn vị thành viên của Khối sẽ cụ thể hóa 4 nội dung thi đua thành các mục tiêu, chương trình và các biện pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể trong từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn, quán triệt nội dung giao ước thi đua để từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mỗi cơ quan trong Khối đề cao trách nhiệm, tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu giao ước thi đua, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh. Năm 2023, Khối phấn đấu có 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 1 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 2 đơn vị được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 Đào Quyên