Thứ 7, 09/12/2023, 19:49[GMT+7]

Sở Nội vụ: Kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại Đông Hưng

Thứ 5, 26/10/2023 | 18:26:45
4,697 lượt xem
Chiều ngày 26/10, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023 tại huyện Đông Hưng.

Các đại biểu dự buổi kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại thị trấn Đông Hưng.

Theo báo cáo của huyện Đông Hưng, đến nay 100% các thủ tục hành chính được công khai trên Cổng thông tin điện tử huyện, niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã. Từ 15/12/2022 - 15/9/2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện và cấp xã tiếp nhận giải quyết là 67.906 hồ sơ; trong đó trực tuyến 7.568 hồ sơ, trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính 60.338 hồ sơ; hầu hết hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Các phòng, đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, văn bản đi và đến. Công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số đều được triển khai và thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Quy trình thực hiện thủ tục hành chính công khai minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Nội vụ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Đông Hưng đã đạt được, đồng thời đề nghị huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung, hoàn thiện báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính sát tình hình thực tế để phục vụ chấm điểm. Thời gian tới, huyện Đông Hưng cần chỉ đạo, điều hành triển khai công tác cải cách hành chính quyết liệt hơn nữa để đạt các chỉ tiêu trên giao, trọng tâm là cải cách thủ tục hành hành, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…

Đoàn kiểm tra việc niêm yết và thực hiện quy chế tiếp công dân.Thành viên đoàn kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Đông Hưng. 

Chiều cùng ngày đoàn đã kiểm tra thực tế việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại xã Đông Các và thị trấn Đông Hưng.

Hiếu Nghĩa