Thứ 3, 27/02/2024, 11:29[GMT+7]

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Thứ 4, 29/11/2023 | 17:18:52
6,161 lượt xem
Chiều ngày 29/11, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, các đơn vị trong khối thi đua đã bám sát sự chỉ đạo của tổ chức đoàn, hội cấp trên, của Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh, tranh thủ sự giúp đỡ, phối hợp của các cấp, các ngành tổ chức triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả và đạt kết quả khá toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Các đơn vị trong khối đã triển khai các văn bản, chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các phong trào như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”…; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. 

Ngoài ra, khối thi đua đã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, chú trọng khen thưởng các tập thể, cá nhân, người lao động trực tiếp tại cơ sở. Nhiều tấm gương, cách làm hay, sáng tạo của đoàn viên, hội viên, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở đã được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần lan tỏa những gương người tốt, việc tốt.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh bàn giao nhiệm vụ khối trưởng Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cho Hội Nông dân tỉnh. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh từ cơ sở. Thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Giải phóng mặt bằng”, “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” do UBND tỉnh phát động cũng như duy trì hiệu quả, thực chất của các phong trào, cuộc vận động. Thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn góp phần làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng. Các đoàn viên, hội viên hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng đời sống văn hóa, quan tâm đến công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường ở các khu dân cư.

Hồng Quân