Thứ 6, 01/03/2024, 11:53[GMT+7]

Vũ Thư: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tổ chức 237 cuộc kiểm tra, giám sát

Thứ 5, 28/12/2023 | 19:44:25
4,178 lượt xem
Chiều ngày 28/12, Huyện uỷ Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, các ngành trong khối nội chính huyện đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm phát sinh; phối hợp điều tra, xử lý kịp thời một số vụ án liên quan đến tội phạm tín dụng đen, giết người, cướp tài sản, được dư luận đánh giá cao. Huyện tập trung, quán triệt, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huyện ủy, UBND huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực ở các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức 237 cuộc kiểm tra, giám sát, kỷ luật 40 đảng viên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn được giữ vững, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp được củng cố.

Năm 2024, Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của các cấp, ngành về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Đổi mới nội dung và hình thức tiếp công dân, kịp thời xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Các ngành trong khối nội chính chủ động bám nắm, dự báo tình hình, làm tốt công tác nội chính, giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Quỳnh Lưu