Chủ nhật, 03/03/2024, 03:45[GMT+7]

Hưng Hà: Tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến đạt 86%

Thứ 5, 11/01/2024 | 20:17:39
6,227 lượt xem
Chiều ngày 11/1, huyện Hưng Hà tổ chức đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2023; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024.

Lãnh đạo huyện Hưng Hà phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, huyện Hưng Hà đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số; từng bước đầu tư và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Các đơn vị, địa phương đã chủ động đầu tư trang thiết bị phục vụ việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Năm 2023, tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến đạt 86%, vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 80,29%; tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt 99,12%; 100% các doanh nghiệp đã thực hiện kê khai thuế và nộp thuế điện tử. Ngoài ra, toàn huyện đã thu nhận 10.375 hồ sơ căn cước công dân; thu nhận 113.665 tài khoản định danh điện tử đạt 102,7% chỉ tiêu UBND tỉnh giao.       

Năm 2024, huyện Hưng Hà phấn đấu 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hoặc toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau; phấn đấu 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; tỷ lệ văn bản điện tử có chứng thực số và ký số đạt 97% trở lên; phấn đấu 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số, áp dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh. 

Để đạt mục tiêu trên, huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số; phát triển các mô hình kết hợp với cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhằm khai thác hệ thống công nghệ thông tin; phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số trong mọi lĩnh vực; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện; bảo đảm chất lượng nguồn lực công nghệ thông tin; phát triển hạ tầng số, nền tảng số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Thanh Thủy