Chủ nhật, 03/03/2024, 10:08[GMT+7]

Vũ Thư: Trao 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Tân Phong

Thứ 4, 07/02/2024 | 19:38:52
4,733 lượt xem
Chiều ngày 7/2, tại xã Tân Phong (Vũ Thư), UBND huyện Vũ Thư tổ chức trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ dân. Đây là một trong 2 xã (Tân Phong và Trung An) đầu tiên của huyện thực hiện thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại cơ sở.

24 hộ được trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đợt 1.

Sau hơn 3 tháng triển khai, 7/7 thôn đã đăng ký để lập hồ sơ, rà soát 2.058 hộ để cấp giấy chứng nhận lần đầu; trong đó đề nghị cấp đợt 1 là 142 hộ. Đơn vị tư vấn đã hoàn thành trích đo địa chính 120 thửa. Hội đồng thẩm định đã xét duyệt đợt 1 là 100 hộ; trong đó đủ điều kiện lập hồ sơ 60 hộ. Đã lập, nộp hồ sơ tại huyện là 41 bộ; đã cấp 24 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân.

Sau đợt trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu này, UBND huyện Vũ Thư tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban liên quan hoàn thiện thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân còn lại trên địa bàn.

Minh Nguyệt