Thứ 4, 17/04/2024, 19:24[GMT+7]

Hưng Hà: Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:37:17
2,920 lượt xem
Sáng ngày 28/2, huyện Hưng Hà tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện thí điểm mô hình Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ công chức, viên chức xã Thái Hưng (Hưng Hà) thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân

Năm 2023, huyện Hưng Hà lựa chọn 7 xã xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trong đó 2 xã thí điểm cấp tỉnh, 5 xã thí điểm cấp huyện. Sau một thời gian đi vào hoạt động, mô hình đã đi vào hoạt động nền nếp, làm thay đổi nhận thức, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo tính chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự, gần gũi giữa chính quyền, cán bộ, công chức với nhân dân; củng cố mối quan hệ, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền; xây dựng, chỉnh trang trụ sở làm việc sáng, xanh, sạch đẹp, mang lại sự hài lòng của nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu trong các lĩnh vực; thực hiện nghiêm  các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc với nhân dân; xây dựng phong cách "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.  

Có 7/7 xã đã thành lập tổ hướng dẫn thủ tục hành chính, thành viên là trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; công khai niêm yết danh sách, số điện thoại của cán bộ chủ chốt xã, tổ hướng dẫn thủ tục hành chính, có hòm thư góp ý... Lập các nhóm Zalo, các trang Fanpage giải đáp thủ tục hành chính để cán bộ, công chức và nhân dân chủ động nghiên cứu và thực hiện.

Trúc Lành

(Đài TT-TH Hưng Hà)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày