Thứ 3, 06/12/2022, 03:20[GMT+7]

Vũ Thư: Rầy xuất hiện với mật độ 300 – 500 con trên mét vuông ở một số xứ đồng

Thứ 3, 06/09/2022 | 16:50:20
553 lượt xem
Thời điểm này, 7.743 ha lúa mùa của huyện Vũ Thư đang giai đoạn làm đòng, đòng già. Qua kiểm tra phát hiện trên đồng ruộng đã xuất hiện một số đối tượng sâu, bệnh gây hại như: rầy, đạo ôn, khô vằn, bạc lá, lúa cỏ.

Nông dân xã Minh Lãng phun thuốc phòng trừ bệnh khô vằn, bảo vệ lúa mùa.

Cùng với việc chăm sóc, bón phân cân đối, quản lý mực nước mặt ruộng hợp lý để cây lúa sinh trưởng tốt, huyện hướng dẫn nông dân kịp thời phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn lúa mùa.

Rầy đã xuất hiện tại một số xứ đồng với mật độ cao, từ 300 - 500 con/m2, cá biệt có nơi từ 1.000 - 1.500 con/m2 và sẽ tiếp tục nở rộ đến ngày 10/9. Với diện tích này, nông dân cần tiến hành phun trừ ngay bằng các loại thuốc đặc hiệu theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất… Bệnh khô vằn đã phát sinh tại hầu hết giống lúa, đặc biệt diện tích lúa gieo thẳng, mật độ dày, thừa đạm; cần sử dụng thuốc phun phòng trừ phun khi tỷ lệ vết bệnh từ 10% trở lên. Ngoài ra, khuyến cáo bà con phun thuốc phòng ngừa bệnh bạc lá; hoàn thành nhổ bỏ lúa cỏ trước khi lúa vào giai đoạn chắc xanh.

Quỳnh Lưu