Thứ 5, 08/12/2022, 17:18[GMT+7]

Nếp A Sào trên đồng đất Thụy Ninh

Thứ 3, 18/10/2022 | 14:35:35
1,213 lượt xem
Vụ mùa năm 2022, HTX SXKD DVNN xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đưa giống lúa nếp A Sào của Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed về gieo cấy. Với nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn giống lúa nếp truyền thống nên giống lúa nếp A Sào đã chiếm được cảm tình của nhiều nông dân.

Video: 181022-NEP_A_SAO_TREN_DONG_DAT_THUY_NINH_WEB.mp4?_t=1666078380

 

Lưu Ngần - Nguyễn Thơi